Prawo odstąpienia od umowy/ zwroty

Zwroty i wymiany są możliwe, w ciągu 14 dni od dnia odebrania paczki, w stanie nienaruszonym (nienoszone z metkami) .
Rzeczy przecenione podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od momentu otrzymania paczki w stanie nienaruszonym (nienoszone z metkami).

Adres do wysyłki:

BUTIK „COŚ SIĘ KROI”
ul. Dąbrowskiego 207/225 lokal J.23 (od Ossendowskiego)
93-231 Łódź Tel. 662194642


Do przesyłki należy dołączyć FORMULARZ ZWROTU (oświadczenie z powodem zwrotu) – JES TO NIEZBĘDNE DO ZAAKCPETOWANIA ZWROTU! Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas pobraniowo. Zwrot kosztów transakcji realizowany jest tak jak klient dokonał wpłaty lub przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu. Zwroty realizowane są w terminie 14 dni od daty doręczenia kompletnego zwrotu.

Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Butik „COŚ SIĘ KROI” jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Reklamacje należy kierować na adres:
    • biuro@cossiekroi.pl
  4. Butik „COŚ SIĘ KROI” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Butik „COŚ SIĘ KROI” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Butik „COŚ SIĘ KROI” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: biuro@cossiekroi.pl lub telefonicznie pod Nr Tel.662194642
  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. Butik „COŚ SIĘ KROI” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w niezwłocznym terminie maksymalnie 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.